Agenda Ma'had Al-Ulya
No. Tanggal Judul Tempat Keterangan
1 01 Januari 2022 Kedatangan Santri di Asrama Ma’had Al Ulya Asrama Mahad

Kedatangan Santri di Asrama Ma’had Al Ulya

2 26 Desember 2022 Libur Semester Gasal 2022-2023 Rumah Masing Masing Libur Semester Gasal 2022-2023
3 24 Desember 2022 Perpulangan Santri Rumah Masing Masing Perpulangan Santri Libur Semester Gasal
4 24 Desember 2022 Penerimaan Raport MAN Kota Batu Penerimaan Raport
5 22 Desember 2022 Acara Perpisahan Santri Mahad Al Ulya - Masjid Ihya Ulumuddin Perpisahan Santri Libur SemesterGasal 2022-2023
6 28 November 2022 Penilaian Akhir Semester (PAS) MAN Kota Batu MAN Kota Batu Penilaian Akhir Semester (PAS) MAN Kota Batu
7 21 November 2022 Pekan Sunyi (Persiapan PAS MAN Kota Batu) Asrama Mahad Pekan Sunyi (Persiapan PAS MAN Kota Batu)
8 14 November 2022 Ujian Diniyah Takmiliyah Mahad Al Ulya - Masjid Ihya Ulumuddin

(UDT) Ujian Diniyah Takmiliyah

(Tafsir, Hadist, Aqidah, Akhlak, Fikih, Tarikh, Pegon)

9 11 November 2022 Ujian Tahfidz Ma’had dan Aimah (Putra) Mahad Al Ulya - Masjid Ihya Ulumuddin Ujian Tahfidz Ma’had dan Aimah (Putra)
10 01 November 2022 Tes kemampuan Baca Al Qur’an dan Ibadah individu Mahad Al Ulya - Masjid Ihya Ulumuddin Tes kemampuan Baca Al Qur’an dan Ibadah individu
11 18 Juli 2022 Matsama dan Awal Tp. 2022-2023 MAN Kota Batu Matsama dan Awal Tp. 2022-2023
12 14 Juli 2022 Kedatangan Santri Lama Mahad Al Ulya - Masjid Ihya Ulumuddin Kedatangan Santri Lama
13 14 Juli 2022 Orientasi Mahad Mahad Al Ulya - Masjid Ihya Ulumuddin Orientasi Mahad
14 14 Juli 2022 Pra Matsama MAN Kota Batu Aula MAN Kota Batu Pra Matsama MAN Kota Batu
15 13 Juli 2022 Kedatangan Santri Baru Aula MAN Kota Batu Kedatangan Santri Baru